Copyright

Prohlášení o copyrightu

Prohlášení o copyrightu stránek www.pohadky-zpod-vidoule.cz a www.pohadkyzpodvidoule.cz

Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce materiálu nebo části materiálu zveřejněného na tomto serveru (texty, fotografie, grafika atd.), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců nebo překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Veškerý text Pohádky zpod Vidoule je autorským dílem Petra Březiny a je chráněný divadelní, literární a audiovizuální agenturou DILIA o.s.